PROGRAMES DE VACUNACIONS: Es realitzen tenint en compte les anteriors vacunes, l'edat, la raça, les possibilitats de contagi, etc.

 

VACUNACIONS ESPECIALS: Són aquelles que habitualment no s'inclouen en els programes de vacunació rutinària, però l'aplicació pot ser útil o fins i tot imprescindible en determinades ocasions. (Malaltia de Lyme, Leishmaniosi, Coronavirus, Peritonitis infecciosa felina, Autovacunes per problemes de pell, etc.)

 

PROGRAMES GERIÀTRICS: Consisteixen en l'elaboració d'un calendari de revisions més o menys completes en funció de l'edat i la raça de l'animal, per tal de detectar qualsevol anomalia pròpia de l'edat per així poder establir un tractament precoç

 

REVISIONS RUTINARIES: Petits revisions econòmics que es realitzen al mateix temps que alguna de les vacunes anuals a fi de detectar la possible aparició de les malalties mes freqüents.

 

REVISIONS EXAUSTIVES: Es realitzen a aquells animals que pateixen algun trastorn d'origen desconegut o als que, per algun motiu es vol revisar a fons per detectar qualsevol indici de malaltia