Radiologia: disposem d'un equip de raigs X d'alta freqüència i 70 kw de potència, que permet fer qualsevol estudi radiològic amb la màxima qualitat.

RADIOGRAFIES OFICIALS DE MALUC

CENTRE AUTORITZAT PEL CEPPA

Radiografies simples (òssies, abdominals, toràciques)

Radiografies de contrast (urinàries, digestives, etc.)

 

 

 

 

Ecografia: els nostres equips permeten realitzar ecografies generals en qualsevol moment, així com ecografies especials: Doppler, Doppler color ... etc, prèvia petició de cita.

- Diagnòstic de gestació

- Viabilitat dels cadells

- Seguiment de gestació i prepart

- Examen postpart

- Diagnòstic de malalties genitals

- Control de tractaments

- Visualització directa dels ronyons

- Exploració de la bufeta urinària

- Exploració del fetge i melsa

- Obtenció de biòpsies guiades

- Estudi ecogràfic de tumors