Els complets equips d'anestèsia i de monitoratge, aporten la màxima seguretat per a la realització de qualsevol intervenció.

 

Monitorització per pulsoximetria Capnografia, gasos anestèsics etc

Anestèsia general per isofluorano

Neuroleptanalgesia

Cirurgia general i Traumatologia

Cirurgia oncològica (Tumors mamaris, tumors de pell i subcutani, tumors abdominals, etc.)

Cirurgia abdominal (fetge, melsa, ronyons, bufeta, intestí, Estómac, etc.)

 

Cirurgia reproductiva (castracions, Lligadures de trompes, Vasectomies)