Concells per venir a la clínica

Una crida a la calma i algunes precaucions

Animals domestics i coronavirus

cocells per a propietaris i cliniques

(consejo de colegios veterinarios de España)

Empresa líder de diagnóstico veterinario no ve casos de COVID-19 en mascotas